2 euro Finland 2012, Ten years of Euro cash

2 Euro Commemorative Coins Finland 2012, Ten years of Euro cash