2 euro Greece 2012, Ten years of Euro cash

2 Euro Commemorative Coins Greece 2012, Ten years of Euro cash