2 euro Spain 2012, Ten years of Euro cash

2 Euro Commemorative Coins Spain 2012, Ten years of Euro cash